Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Điều chỉnh giấy phép đầu tư là thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty luật Phan Vũ với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục Điều chỉnh giấy phép đầu tư như sau:

1.   Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng nội dung điều chỉnh, cụ thể:

– Thay đổi tên công ty;

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Số điện thoại, Fax, Email, Website;

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh, Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh; 

– Tư vấn thay đổi vốn điều lệ;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

– Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

– Thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

– Tư vấn chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;

– Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;

– Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);

– Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi điều chỉnh, Quyết định điều chỉnh, Đề nghị điều chỉnh, Quyết định của chủ đầu tư về việc điều chỉnh và các giấy tờ khác có liên quan;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

 

2.    Thực hiện các công việc theo ủy quyền:

Công ty luật Phan Vũ sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

– Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tai Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp thay đổi trụ sở khác quận);

– Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu doanh nghiệp (Nhân viên của Công ty luật Phan Vũ sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

– Tiến hành thủ tục đăng ký đổi mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

 

3. Tư vấn sau điều chỉnh:

– Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);
– Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…;
– Tư vấn các vấn đề khác liên quan.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *