TS. Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tài chính

TS. Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tài chính

Giới thiệu chung về Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (sau đây viết tắt là Viện) được thành lập năm 2010 là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược và chính sách tài chính; nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính; phân tích, dự báo kinh tế – tài chính và tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành tài chính.

Viện có đội ngũ cán bộ gồm: 54 cán bộ trong đó có 5 tiến sĩ, 27 thạc sĩ và 22 cán bộ có trình độ đại học.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật; được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định đối với tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, tài chính và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Viện có tên quốc tế là “National Institute for Finance (viết tắt là NIF)”.
Địa chỉ: số 6 – 8 Phan Huy Chú – Hoàn Kiếm – Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại: 84-4-22204022
Fax: 84-4-22204020

Website: http://splashurl.com/jw7e38h

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *