TS. Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Chủ tịch Hội đồng trường: Học viện Tài chính và Đại học Tài chính – Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *