Quyền của viên chức trong việc thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp

QUYỀN CỦA VIÊN CHỨC TRONG VIÊC THÀNH LẬP, GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP
Viên chức là đối tượng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, việc Viên chức nhà nước có năng lực, trình độ mong muốn được tham gia vào các doanh nghiệp là xu hướng tất yếu. Vậy viên chức có được quyền thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp và cần lưu ý những điểm gì để tránh rơi vào các trường hợp vi phạm pháp luật?
Trả lời câu hỏi này, Công ty luật TNHH Phan Vũ xin được đưa ra những tư vấn về quyền của viên chức trong việc thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành:
Khoản 2, Điều 18 luật Doanh nghiêp 2014 quy định: Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
…”
Hơn nữa, Điểm b, Khoản 1, Điều 37, Luật phòng chống tham nhũng 2005 quy định: Viên chức không được “Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”
Do đó, quyềnThành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp của viên chức sẽ được thực hiện theo quy định của luật viên chức.
Trong khi đó, Khoản 3,Điều 14, Luật viên chức 2010 quy định về quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định như sau: Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác”
Như vậy, Viên chức không được phép thành lập doanh nghiệp nhưng có quyền được góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, với quy định được góp vốn nhưng không được tham gia quản lý, điều hành thì viên chức chỉ được góp vốn vào các loại hình là công ty hợp danh và công ty cổ phần. Trường hợp này, cán bộ công chức chỉ được tham gia với tư cách là cổ đông hoặc thành viên góp vốn mà không được tham gia với tư cách là người trong hội đồng quản trị hoặc ban kiểm sát của doanh nghiệp hoặc thành viên hợp danh.
Đối với công ty tnhh, doanh nghiệp tư nhân việc trở thành thành viên góp vốn và chủ sở hữu luôn đồng nghĩa với việc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. Vì vậy, viên chức không được phép tham gia các loại hình doanh nghiệp này.
Ngoài ra, Tuy viên chức được quyền góp vốn vào các loại hình doanh nghiệp như đã phân trích ở trên, nhưng cần lưu ý các đối tượng là “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước” (Khoản 2, Điều 37, Luật phòng chống tham nhũng 2005)
Trên đây là nội dung tư vấn về quyền của viên chức trong việc thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Phan Vũ muốn thông tin tới quý khách hàng. Nếu những nội dung nêu trên có điểm chưa đúng, chưa rõ ràng, chúng tôi rất mong có được sự góp ý của quý khách.
Mọi trở ngại, vướng mắc khi thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp quý khách có thể liện hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE: 0902.884.268/0911.306.222 hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ Luatphanvu@gmail.com  để được giải đáp
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *