PGS.TS Đỗ Đức Minh, Hàm Vụ trưởng Vụ TCCB – Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *