NGƯT_TS. Nguyễn Trong Nghĩa, HT Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

NGƯT_TS. Nguyễn Trong Nghĩa, HT Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

NGƯT.TS.Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó hiệu trưởng

Phụ trách:

 – Phụ trách lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng; Công tác sinh viên; Kiểm tra, thanh tra nội bộ; An ninh trật tự.
– Phụ trách trực tiếp: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Khảo thí & Quản lý chất lượng, Phòng Công tác sinh viên, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Thẩm định giá, Ban quản lý Ký túc xá, Trung tâm hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm tư vấn định giá và thẩm định giá.

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *