NGƯT_TS.Đỗ Thị Thanh Vân, nguyên HT Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

NGƯT_TS.Đỗ Thị Thanh Vân, nguyên HT Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

NGƯT.TS. Đỗ Thị Thanh Vân – Hiệu trưởng

Phụ trách: 

– Phụ trách chung hoạt động toàn trường.

– Phụ trách trực tiếp: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tài chính – Kế toán,  Khoa  Kế toán – Kiểm toán, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Ngoại Ngữ và Trung tâm dịch vụ tư vấn Tài chính – Kế toán.

Bản in

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *