Kính nghiệm ĐTBD công chức của Trung Quốc:

Kể từ cuối những năm 1970, Trung Quốc bước vào thời kỳ cải cách và mở cửa với sự bắt đầu cải cách hệ thống hành chính nhân sự và đổi mới công tác ĐTBD đối với công chức. Những đổi mới đó thể hiện trên các mặt sau:

Đổi mới hệ thống ĐTBD công chức hành chính

Hệ thống đào tạo cán bộ, công chức quản lý của Trung Quốc chủ yếu bao gồm các cơ quan lãnh đạo, cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức hợp tác.

Trong hệ thống đào tạo công chức tại Trung Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất là Ban Tổ chức Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, sau đó là các đơn vị liên quan của các Ủy ban Trung ương và cơ quan nhà nước Trung ương và địa phương.

Các Trung tâm đào tạo công chức được thành lập để trực tiếp tổ chức công tác đào tạo cán bộ công chức, bao gồm: các trường Đảng ở tất cả các cấp, các trường quản lý và cán bộ. Ngoài ra, các tổ chức đào tạo cao học, nghiên cứu khoa học, các trung tâm đào tạo vì mục tiêu lợi nhuận cũng tham gia vào công tác đào tạo cán bộ, công chức. Tất cả các tổ chức đào tạo ở tất cả các cấp, trong khi cạnh tranh với nhau, thường hợp tác với nhau, do đó, chất lượng và hiệu quả của việc đào tạo cán bộ, công chức có thể được đảm bảo.

Đổi mới nội dung ĐTBD công chức

Chương trình đào tạo công chức quy định: tất cả các công chức sẽ được đào tạo trong thời gian 5 năm để mỗi cán bộ, công chức có thể tham dự ít nhất một khóa đào tạo với thời gian của khóa học ít nhất là 12 ngày mỗi năm.

Nội dung ĐTBD được quy định cụ thể theo các loại đối tượng đào tạo như sau:

– Đào tạo sơ cấp: đối tượng là cán bộ, công chức mới được tuyển dụng nhưng không giữ chức vụ.

– Đào tạo việc làm và công việc: đối tượng là các cán bộ công chức đang giữ chức vụ.

– Đào tạo cho các doanh nghiệp đặc biệt: đào tạo kiến thức cho các cán bộ công chức, và những người làm trong các doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo kiến ​​thức pháp luật và công nghệ.

– Đào tạo cập nhật và đổi mới kiến ​​thức: đào tạo và bồi dưỡng nhằm mục đích cập nhật và bổ sung, mở rộng kiến ​​thức, nhằm làm cho cán bộ, công chức nắm chắc các thông tin quan trọng trong xã hội, những chính sách và pháp luật mới.

– Đào tạo cán bộ công chức quy hoạch lãnh đạo: dành cho đối tượng là cán bộ trẻ có khả năng trở thành lãnh đạo. Hiện nay, nhiều cán bộ xuất sắc đang giữ các vị trí hàng đầu khác nhau đã được đào tạo theo loại hình này.

Thời gian học của các lớp đào tạo quy định khác nhau tùy theo từng nội dung và được thực hiện một cách linh hoạt. Thời gian của khóa đào tạo sơ cấp là 15 ngày. Các khóa sau có thể là một tháng hoặc một tháng rưỡi, hai tháng. Các khóa đào tạo cập nhật kiến thức với thời gian khoảng năm ngày.

Mục tiêu ĐTBD

Mục tiêu ĐTBD cán bộ công chức cần đạt được

– Củng cố lập trường chính trị, ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và cải thiện khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cán bộ, công chức.

– Nâng cao năng lực làm việc cho cán bộ công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Tạo ra sự sáng tạo và ý tưởng đổi mới trong công tác.

Đổi mới hệ thống chương trình ĐTBD công chức

Hệ thống các khóa học đào tạo công chức được xây dựng theo ba mô hình sau đây:

– Mô hình các mô-đun khóa học: Các khóa học được thiết kế từ thấp đến cao theo sự kết hợp của các cấp độ mô-đun: A, B, C, D, E. Một chương trình đầy đủ có tất cả năm mô-đun.

– Mô hình phân bổ nội dung chương trình từ cơ bản đến chuyên sâu gọi là mô hình “cơ bản + chuyên sâu’. Tỷ lệ của các khóa học cơ bản và chuyên sâu là 30% và 70%.

– Mô hình kết hợp lý thuyết và thực tiễn: có khóa học chỉ giảng lý thuyết, có khóa học chỉ thảo luận thực tiễn, có khóa học vừa có lý thuyết vừa trao đổi thực tiễn. Nhìn chung, các khóa học lý thuyết chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 70%, thảo luận và trao đổi là 10%, các khóa học điều tra và thăm dò là 10%, các khóa học trên lớp là 5%, và các khóa học kinh nghiệm là 5%.

Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên

Việc xây dựng đội ngũ giảng viên được chú trọng theo 2 hướng: nguồn giảng viên và cơ cấu giảng viên.

– Nguồn giảng viên của các cơ sở đào tạo bao gồm 2 nguồn:

+ Giảng viên chuyên trách: Các trường hành chính, trường Đảng các cấp và các cơ sở đào tạo khác có nguồn giảng viên chuyên trách riêng của mình, tức là những người chuyên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy là chính. Việc tuyển dụng gảng viên được thực hiện trên cơ sở lựa chọn cạnh tranh từ sinh viên tốt nghiệp đại học. Hiện nay, các trường đào tạo công chức hành chính cấp cao và trường Đảng yêu cầu sử dụng những người có thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Các trường đại học hành chính và trường Đảng yêu cầu bằng cử nhân trở lên.

Chức danh nghiệp vụ, chuyên môn của giảng viên chuyên trách tương tự như của giảng viên trong các trường cao đẳng và các trường đại học. Đội ngũ này có thể được phong chức danh giáo sư, phó giáo sư, giảng viên và trợ giảng. Theo số liệu thống kê: giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên là 23,3% trong tổng số giảng viên chuyên trách; riêng các trường cao đẳng hành chính cấp tỉnh là 43%.

+ Giảng viên kiêm chức: là giảng viên bán thời gian dành cho giảng dạy. Các quan chức chính phủ có thẩm quyền chuyên môn cao và chuyên gia học giả hoặc từ các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu khoa học có thể được sử dụng thời gian làm giảng dạy (giảng viên bán thời gian).

– Cơ cấu đội ngũ giảng viên: giảng viên chuyên trách thường chiếm cơ cấu 60%, còn giảng viên kiêm chức là 40% đội ngũ giảng viên.

Các trường đào tạo công chức rất chú trọng đến công tác bồi dưỡng giảng viên nhằm đào tạo nhân cách và tính nghề nghiệp cho giảng viên. Mỗi trường hành chính đều là cơ sở đào tạo giảng viên. Đại học hành chính quốc gia là cơ sở cao nhất và cơ sở đào tạo chính cho các giảng viên.

Giảng viên được đào tạo chuyên sâu nhằm cập nhật và bổ sung kiến ​​thức chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác giảng dạy. Giảng viên có chế độ đi thực tế, điều tra và nghiên cứu để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm.

Giảng viên được đào tạo về phương pháp giảng dạy nhằm naanng cao năng lực giảng dậy lên tầm quốc tế. Hầu hết các giảng viên đã được đào tạo phương pháp giảng dạy mới.

Giảng viên được tham gia hội thảo, tham dự các khóa học quốc tế và được đi tham quan, học tập và khảo sát ở nước ngoài.

Đổi mới phương pháp ĐTBD

Phương pháp giảng dạy trong đào tạo công chức trong tất cả các cơ sở đào tạo được chia thành năm loại.

– Giảng dạy Mô hình: Đây là phương pháp giảng dạy cơ bản. Phương pháp này đảm bảo để học viên nắm được kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản. Giảng viên thực hiện thường là các giảng viên có trình độ ngang tầm giới, thường là các giáo sư. Hiện nay, tại Trường Hành chánh Thiên Tân, Trường Hành chánh Thiểm Tây và Viện Quản trị học Cam Túc còn sử dụng mô hình giảng dạy «đồng giảng», tức là hai giảng viên cùng kết hợp giảng dạy.

– Mô hình tình huống thực tế: Phương pháp giảng dạy này lấy các tình huống trong thực tế công việc có tính tiêu biểu để tăng cường khả năng phân tích và giải quyết vấn đề thông qua các nghiên cứu độc lập và thảo luận lẫn nhau về hoạt động thực tiễn.

– Mô hình Nghiên cứu: Phương pháp này nhấn mạnh việc nghiên cứu các vấn đề trong suốt toàn bộ quá trình giảng dạy. Học viên được nghiên cứu các vấn thông qua quá trình tương tác với giảng viên. Học viên được đóng vai trò chính nhằm nâng cao khả năng học tập độc lập, thực hành và đổi mới. Nội dung tập trung nghiên cứu những vấn đề mới nhất, những vấn đề thời sự nóng và khó khăn phức tạp trong thực tiễn. Khó học có thể tổ chức thành các diễn đàn hoặc các chủ đề nghiên cứu, thảo luận

– Mô hình đóng vai (Role-Play): Phương pháp này dùng để mô phỏng các tình huống cụ thể nhằm đánh giá và dự đoán khả năng của học viên bằng cách quan sát và đánh giá hành vi của họ. Quá trình giảng dạy bao gồm: thiết kế chương trình giảng dạy mô phỏng, chuẩn bị thiết bị và mặt bằng mô phỏng, công bố các vấn đề mô phỏng, mô phỏng việc thực hiện các bài tập và kết quả kiểm tra, đánh giá giảng viên, biên soạn các báo cáo mô phỏng. Phương pháp này có thể được thực hiện thông qua các trò chơi với việc hỗ trợ bởi hệ thống máy tính và thiết bị giảng dạy.

– Mô hình Trải nghiệm: Tổ chức các khóa học về các chủ đề thực tiễn để học viên được trải nghiệm với các tình huống thực tiễn nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên và cải thiện năng lực làm việc hiệu quả của cán bộ công chức.

Đổi mới công tác đánh giá ĐTBD công chức

Quá trình đánh giá đào tạo được thực hiện theo các nội dung sau:

– Đánh giá về thái độ học tập: học viên được đánh giá về thời gian tham dự khóa học, việc tuân thủ các quy định.

– Đánh giá về kết quả học tập: học viên được kiểm tra về sự hiểu biết và nắm vững các kiến ​​thức đã được đào tạo hoặc nghiên cứu để giải quyết những vấn đề thực tế. Hình thức kiểm tra được thực hiện bằng cách viết luận án hoặc báo cáo điều tra. Các cơ sở đào tạo cung cấp các chủ đề luận án và học viên tự lựa chọn và được được hướng dẫn.

– Đánh giá chung kết quả của khóa học

Kết thúc khóa học, cơ sở đào tạo tổ chức điều tra, phỏng vấn học viên về kết quả của khóa học. Việc điều tra, phỏng vấn được thực hiện theo mẫu, biểu quy định, các thông tin của học viên là căn cứ để cơ sở đào tạo hoặc cơ quan quản lý nhân sự tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo.

– Đánh giá sau đào tạo: Sau quá trình đào tạo, học viên trở về đơn vị phải viết báo cáo về những kết quả và sự thay đổi chất lượng công việc do đào tạo mang lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.