Kinh nghiệm ĐTBD công chức của Singapore

Các nhà lãnh đạo Singapor rất quan tâm đến công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo đội ngũ công chức nhà nước. Với nguyên tắc “lãnh đạo là chìa khóa”, Singapr đã hoạch định chiến lược đào tạo ra những người “tài năng và sáng giá nhất”.

Công chức Singapor có thời gian đào tạo bắt buộc tối thiểu một năm là 100 giờ, trong đó 60% là đào tạo chuyên môn và 40% là đào tạo liên quan đến phát triển.

Nội dung các khoa học bao gồm:

– Khóa học làm quen dành cho công chức mới tuyển dụng

– Khóa đào tạo cơ bản dành cho công chức được tuyển dung trong năm đầu tiên.

– Khóa học nâng cao bổ sung nhằm nâng cao khả năng làm việc hiệu quả

– Khóa học mở rộng nhằm trang bị kiến thức và nghiệp vụ bên ngoài lĩnh vực chuyên môn.

Từ khi vào làm việc, công chức phải trải qua 5 giai đoạn đào tạo

+ Đào tạo ban đầu mang tính định hướng

+ Đào tạo cơ bản

+ Đào tạo nâng cao

+ Đào tạo mở rộng

+ Đào tạo cập nhật kiến thức

Cả 5 giai đoạn, tùy theo mức độ mà thiết kế nội dung chương trình khác nhau, nhưng có liên quan chặt chẽ với nhau, giai đoạn sau bổ sung cho giai đoạn trước.

Các cơ sở ĐTBD công chức bao gồm: Học viện Công vụ, Viện Quản lý và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *