Kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng công chức của Hàn Quốc

Hàn Quốc đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là những người tài, khuyến khích và tạo điều kiện để nguồn nhân lực tài năng phát triển. Chương trình đào tạo khác nhau cho những đối tượng công chức khác nhau: Công chức mới được tuyển dụng phải tham gia một số chương trình đào tạo bắt buộc. Công chức sắp được thăng chức phải tham gia 3 chương trình học tại hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thì mới được xem xét nâng bậc. Công chức trẻ có triển vọng (dưới 40 tuổi) bắt buộc phải qua các khóa đào tạo tập trung theo quy định.

Về cơ sở đào tạo, ngoài các trung tâm, viện nghiên cứu của Nhà nước, hầu như các doanh nghiệp đều có các viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học, công nghệ theo chuyên môn sâu của ngành, trong đó tập hợp được một số lớn các chuyên gia, tiến sĩ đầu ngành. Các tập đoàn công nghiệp lớn như Sam Sung, Hyundai, Posco… đều có những trường đại học riêng, chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao. Công chức có thể tham gia các khóa học của các trường đại học này để cập nhật kiến thức về chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng quản lý những ngành nghề này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.