Kinh doanh dịch vụ bảo vệ – Những điều kiện thành lập

Luật điều chỉnh:
–          Nghị định52/2008/NĐ-CPVề quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
–          Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) của bộ công an hướng dân thi hành một số điều của nghị định số 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện; được quy định cụ thể tại Nghị định 52/2008/NĐ-CP.  Vì vậy, nếu muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:
Thứ nhất,đáp ứng đủ yêu cầu về vốn pháp định quy định tại Điều 9, Nghị   định 52/2008/NĐ-CPVề quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ:
Điều 9. Điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ
1. Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:
Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong suốt quá trình hoạt động.
2. Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định tại khoản 1 nêu trên bao gồm:
a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;
b) Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;
c) Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
3. Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước:
Doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên; đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên; có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.
 
Thứ hai,đáp ứng yêu cầu về trụ sở (Bao gồm Trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có)) quy định tại Khoản 1, Điều 10Nghị định52/2008/NĐ-CP Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ: “Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải ổn định ít nhất từ một năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ một năm trở lên”
Thứ ba,đáp ứng điều kiện về người đứng đầu quy định tại khoản 1, Điều11 Nghị định 52/2008/NĐ-CP:“ Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này;
b) Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật”
Ngoài ra, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ còn phải được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định52/2008/NĐ-CP Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệMục III, thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) của bộ công an hướng dân thi hành một số điều của nghị định số 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Doanh nghiêp đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên có thể tiến hành đăng kí và hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ Công ty Luật TNHH Phan Vũ muốn thông tin tới quý khách hàng. Nếu những nội dung nêu trên có điểm chưa đúng, chưa rõ ràng, chúng tôi rất mong có được sự góp ý của quý khách.
Mọi trở ngại, vướng mắc khi tiến hành các thủ tục đăng kí kinh doanh và đề nghị cấp giấy phép hoạt động, quý khách có thể liện hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE: 0902.884.268/0911.306.222 hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ Luatphanvu@gmail.com  để được giải đáp
Trân trọng!
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *