Dịch vụ tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành

Tuy nhiên trên thực tế việc xây dựng, điều hành, quản lý doanh nghiệp không phải lúc nào cũng có thể căn cứ vào điều lệ công ty để áp dụng xử lý các quan hệ đa dạng trong mỗi doanh nghiêp. Vì vậy, việc xây dựng quy chế quản lý & quan hệ điều hành trong mỗi công ty là giải pháp để tháo gỡ vướng mắc này.   

Các nội dung Luật sư của chúng tôi tiến hành:

– Phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh nghiệp và tư vấn, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám đốc, Các phòng chức năng, các văn phòng, phân xưởng, xí nghiệp…;

– Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;

– Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc;

– Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;

– Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty;

– Thiết lập mối quan hệ công tác trong Công ty.

Công ty luật Phan Vũ hoàn thiện bộ quy chế và đảm bảo tính pháp lý và sự hướng dẫn trong quá trình triển khai. 

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *