Pháp là quốc gia có truyền thống lâu đời về đào tạo bồi công chức, đặc biệt là công chức hành chính. Hệ thống thống đào tạo cán bộ quả lý hành chính hình thành từ những năm đầu của thế kỷ XIX. Quá trình cải cách hệ thông scacs trường đào tạo theo xu hướng của các nước Tây Âu dẫn đến sự thành lập của nhiều Trường Đại học và viện nghiên cứu chuyên về quản lý.

Công chức phấp được chia thành 3 loại chính là A, B, C. Công chức loại A là công chức lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Tổng cục, trong đó A’ là công chức lãnh đạo cấp phòng. Công chức laoi A và A’ phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Công chức loại B là công chức thực thi nhiệm vụ, có thể tốt nghiệp phổ thông. Công chức loại C là công chức bậc thấp, không quan đào tạo.

Quyền học tập của công chức

Công chức ở Pháp có quyền học tập. Trong thời gian ba năm, các cơ quan, tổ chức phải cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nếu công chức không được đi đào tạo bồi dưỡng thì công chức có quyền đề nghị cơ quan phải bố trí đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc có quyền chất vấn vì sao công chức không được đi đào tạo bồi dưỡng.

Công chức có thể xin nghỉ tạm thời để đi đào tạo bồi dưỡng hoặc nghỉ không lương để đi thi nâng ngạch.

Để xác định kế hoạch ĐTBD của công chức, công chức có thể đề xuất với thủ trưởng đơn vị về nhu cầu ĐTBD của mình, trên cơ sở đó đơn vị tổng hợp thành kế hoạch DDTBD chung của mình.

Hệ thống cơ sở đào tạo bồi dưỡng công chức

Các cơ sở đào tạo công chức ở Pháp gồm:

– Trường Hành chính quốc gia (ENA): đào tạo công chức lãnh đạo loại A.

– Trường hành chính khu vực (IRA): đào tạo công chức lãnh đạo loại A’

– Trung tâm đào tạo kinh tế

– Trung tâm đào tạo, giáo dục

– Các trường đào tạo công chức của các bộ: đào tạo công chức theo các chuyên ngành của các bộ.

– Các trung tâm đào tạo tư nhân

Nội dung và phương pháp đào tạo bồi dưỡng

Nội dung ĐTBD công chức bao gồm:

– ĐTBD công chức mới tuyển dụng

– ĐTBD thi nâng ngạch

– ĐTBD thường xuyên.

Chương trình giảng dạy không cố định rất đa dạng và linh loạt theo yêu cầu thực tế trên nhiều lĩnh vực nên không có chương trình cụ thể. Các cơ sở đào tạo ít giảng dạy hàn lâm, lý thuyết, phần lớn nội dung giảng dạy dựa trên các tình huống thưc tiễn. Giảng viên thường mang đến lớp học những tình huống thực tế để học viên phân tích xử lý.

Có ít nhất 50% thời gian khóa học là học thực tế tại các cơ quan thực tế. Để đánh giá chất lượng ĐTBD, nhà quản lý và giảng viên có thể đánh giá trực tiếp học viên thông qua sự chuyển biến, thay đổi kỹ năng, năng lực của học viên, từ đó điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy. Việc đánh giá kết quả học tập và xếp hạng của học viên được thực hiện bởi một ban giám khảo độc lập, nên mang tính khách quan và công bằng. Điều đó góp phần đào tạo được đội ngũ công chức có chất lượng.

Đội ngũ giảng viên trong các cơ sở đào tạo bồi dưỡng

Các trường đào tạo công chức ở Pháp không có đội ngũ giảng viên cơ hữu. Đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo công chức đều được mời từ bên ngoài, từ các trường đại học nhưng trong đó chủ yếu là các công chức cấp cao hoặc người có kinh nghiệm quản lý trong thực tiễn làm việc trong các Bộ, ngành, địa phương và tư nhân. Trường ENA không có giảng viên cơ hữu mà có khoảng 800 người mời ngoài.

Chế độ thù lao cho giảng viên không căn cứu vào loại hình lớp học chứ không căn cứ vào học hàm hay học vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published.