Pháp là quốc gia có truyền thống lâu đời về đào tạo bồi công chức, đặc biệt là công chức hành chính. Hệ thống thống đào tạo cán bộ quả lý hành chính hình thành từ những năm đầu của thế kỷ XIX. Quá trình cải cách hệ thông scacsĐọc bài viết

Hàn Quốc đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là những người tài, khuyến khích và tạo điều kiện để nguồn nhân lực tài năng phát triển. Chương trình đào tạo khác nhau cho những đối tượng công chức khác nhau: Công chức mới đượcĐọc bài viết