Chuyên đề 17 MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI CỦA PHÁP LUẬT KẾ TOÁN CẦN NẮM TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ  ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên,Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  17.1. Tiêu chuẩn của một doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngày 23Đọc bài viết

Chuyên đề 15 ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THUẾ TẬP TRUNG (TMS) VÀ MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC KÊ KHAI, NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ, BÙ TRỪ THUẾ, CHUYỂN NGHĨA VỤ THUẾ – Định kỳ 6 tháng/lần, hệ thống yêu cầu người sử dụng đổi mật khẩu đảm bảoĐọc bài viết

Chuyên đề 14 CẬP NHẬT NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Sửa đổi, bổ sung Khoản “Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịchĐọc bài viết

Chuyên đề 13 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ThS. Phạm Nữ Mai Anh, Khoa Thuế – Hải quan, Học viện Tài chính  13.1. Nội dung cơ bản của Pháp luật thuế bảo vệ môi trường Nền KTXH ngày càng phátĐọc bài viết

Chuyên đề 11 CHÍNH SÁCH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên đề 11: CHÍNH SÁCH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP  ThS. Phạm Thị Huyền, Vụ Chính sách – Tổng cục Thuế  11.1. Đất và tầm quanĐọc bài viết

Chuyên đề 10 ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 Chuyên đề 10: ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂMĐọc bài viết

Chuyên đề 8 CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) ThS. Nguyễn Đà Linh, Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Tài chính  Trong quá trình cải cách đổi mới nền kinh tế kể từ cuối những nămĐọc bài viết