Chuyên đề 26 CƠ CHẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Chuyên đề 26: CƠ CHẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  ThS. Nguyễn Hải Nam, Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹĐọc bài viết

Chuyên đề 25 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ Chuyên đề 25: QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ  ThS. Phạm Hồng Minh, Vũ Tuyết Oanh – Cục Quản lý Giá –Đọc bài viết

Chuyên đề 24 NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ QUẢN LÝ GIÁ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 177/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ Chuyên đề 24: NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ QUẢN LÝĐọc bài viết

Chuyên đề 23 THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 Chuyên đề 23: THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪĐọc bài viết

CƠ CHẾ SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC  Chu thị Thủy Chung, Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính  22.1. Thực trạng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước Nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơnĐọc bài viết

Chuyên đề 21 KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 Chuyên đề 21: KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI  ĐẦU TƯ  TRONG NƯỚC THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017               Đọc bài viết

Chuyên đề 20 MỘT SỐ ĐIỂM VƯỚNG MẮC CẦN LƯU Ý KHI KIỂM SOÁT CHI VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI NĂM 2017 Chuyên đề 20: MỘT SỐ ĐIỂM VƯỚNG MẮC CẦN LƯU Ý KHI KIỂM SOÁT CHI VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI NĂM 2017  ThS. Trương ThịĐọc bài viết

Chuyên đề 19 CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ Chuyên đề 19: CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆĐọc bài viết

Chuyên đề 18 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ TRƯỚC THÔNG QUAN Chuyên đề 18: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ TRƯỚC THÔNG QUAN   ThS. Nguyễn Hữu Trí, Viện Nghiên cứu Hải quan – Tổng Cục Hải quan  Quản lý trước thông quan là một trong 3 giai đoạnĐọc bài viết