CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU GIAI ĐOẠN 2016-2018 TRONG CÁC FTA Phòng Song phương Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Tài chính  7.1. Tổng quan về cam kết thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong các FTA Thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng vềĐọc bài viết

ĐÁNH GIÁ 05 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2020 TS. Nguyễn Viết Lợi Viện Chiến lược và Chính sách tài chính – Bộ Tài chính  Ngày 18/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2020,Đọc bài viết

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 TRÊN MỘT SỐ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH (Tổng hợp từ các Báo cáo tại Hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2015)  TS. Nguyễn Việt CườngĐọc bài viết