Chuyên đề 27: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Chuyên đề 27: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TS. Nguyễn Quang Thương Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thị trường chứng khoán phái sinh là mảng thị trường tương đốiĐọc bài viết

Chuyên đề 26: NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH THEO THÔNG LỆ OECD Chuyên đề 26: NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH THEO THÔNG LỆ OECD Chuyên đề 26: NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA HỘI ĐỒNGĐọc bài viết

Chuyên đề 24: THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ PGS,TS. Hoàng Trần Hậu, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.                                                                                PGS,TS. Vũ Sỹ Cường, Học viện Tài chính.  24.1. Lý luận chung về thị trường mua bán nợ doanh nghiệp 24.1.1. Khái niệm về nợ và nợ xấuĐọc bài viết

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM Nguyễn Thị Vân Hà Vụ TCCNH&TCTC – Bộ Tài chính  Việc thành lập và đi vào hoạt động của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) trên cơ sởĐọc bài viết

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG HIỆN ĐẠI PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY  ThS. Nguyễn Văn Thuyết, Phó trưởng phòng, Vụ Tài chính ngân hàng – Bộ Tài chính  Nếu hệ thống ngân hàng được ví là huyết mạch thì Ngân hàng Trung ươngĐọc bài viết

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT GIÁ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ ThS. Dương Lan Anh, CN. Vũ Tuyết Oanh, CN. Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính  20.1. Khái niệm thẩm định giá Theo quy định của Luật GiáĐọc bài viết

QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN ThS. Phạm Hồng Minh ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên CN. Nguyễn Sơn Vĩnh                    Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính   Đọc bài viết

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XÁC LẬP SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN VÀ QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC ThS. Nguyễn Hữu Bình, Cục Quản lý công sản  17.1. Tài sản xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 17.1.1.Đọc bài viết