CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ÁP DỤNG TỪ NĂM 2015 ThS. GVC. Phạm Xuân Tuyên, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính  37.1.Cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập hiệnĐọc bài viết

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT PHÍ, LỆ PHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ThS. GV. Ngô Thị Phương Ngơi, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính. 36.1. Hệ thống văn bản pháp luật về phí, lệ phí hiện nay Pháp lệnh phí và lệ phí được UỷĐọc bài viết

ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 ThS. Nguyễn Thị Thu Trung, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính 35.1. Hoạt động điều hành ngân sách năm 2014 35.1.1. Nhiệm vụ,Đọc bài viết

Chuyên đề 33: NHỮNG ĐỔI MỚI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH ThS. Dương Thị Ninh, Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính  Những năm qua, do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới,Đọc bài viết

TRỢ CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM  ThS. Nguyễn Thu Giang, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính 31.1. Trợ cấp và các biện pháp chống trợ cấp – khái niệm chung 31.1.1. Trợ cấp Trong WTO, trợ cấp được hiểuĐọc bài viết

QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM   ThS. Trịnh Văn Điển, Trưởng Phòng Đào tạo, UBCK NN – Bộ Tài chính Kinh nghiệm phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán ở nhiều nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của quảnĐọc bài viết