Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụngĐọc bài viết

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 21/10/20110 của Chính phủ về Quản lý biên chế CHÍNH PHỦ _________   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________ Số: 21/2010/NĐ-CP     Hà Nội, ngày 08 tháng 3  năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Về quản lýĐọc bài viết

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức CHÍNH PHỦ ———- Số: 06/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– Hà Nội, ngày  25  tháng  01 năm  2010  NGHỊ ĐỊNH Quy định những ngườiĐọc bài viết

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức CHÍNH PHỦ _________ Số: 24/2010/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngàyĐọc bài viết

BỘ NỘI VỤ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 01/NĐHN-BNV Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15Đọc bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 18/CT-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2012   CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM GIAIĐọc bài viết

BỘ NỘI VỤ ____ Số: 2/2008/QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____ Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ______  BỘ TRƯỞNG BỘĐọc bài viết

Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số Điều Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức BỘ NỘI VỤ  __________ Số: 08/2011/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Đọc bài viết

BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————- Số: 02/TTHN-BNV Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TUYỂN DỤNG VÀ NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA NGHỊĐọc bài viết

PHỤ LỤC SỐ 3 NỘI QUY KỲ THI TUYỂN, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Điều 1. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi 1. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự. 2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòngthi. 3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác lên mặt bàn để giám thị phòng thi và các thành viên Hộiđồng thi kiểm tra. 4. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ; không được mang vào phòng thi điện thoại di động,  máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, cácphương tiện thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi   (trừ trường hợp đề thi có quy định khác). 5. Chỉ sử dụng loại giấy thi được phát để làm bài thi, không được làm bài thi trên giấy khác. Phải ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy làmbài thi. Mỗi tờ giấy thi phải có đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi, bài thi không có đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi được xem là khônghợp lệ. 6. Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại   mực màu khác, mực nhũ, mực phảnquang, bút chì để làm bài thi. 7. Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh không được ghi họ tên, chữ ký của thí sinh, chức danh, tên cơ quan, hoặc các dấu hiệukhác lên bài thi. 8. Giữ trật tự và không được hút thuốc trong phòng thi. 9. Không được trao đổi với người khác trong thời gian thi, không được trao đổi giấy thi, giấy nháp, không được quay cóp bài thi của thí sinh kháchoặc có bất kỳ một hành động  gian lận nào khác để đạt được kết quả thi tốt hơn. 10. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai giám thị phòng thi. 11. Trường hợp cần viết lại thì gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã viết trong bài thi (trừ trường hợp đề   thi có quy định khác). 12. Chỉ được ra ngoài phòng thi sau hơn một nửa thời gian làm bài và phải được sự đồng ý của giám thị phòng thi. Không giải quyết cho thísinh ra ngoài phòng thi đối với môn thi có thời gian dưới 60 phút. 13. Trong thời gian không được ra ngoài phòng thi theo quy định tại khoản 12 Điều này, thí sinh có đau,  ốm bất thường thì phải báo cáogiám thị phòng thi và giám thị phòng thi phải báo ngay cho Trưởng ban  coi thi xem xét, giải quyết. 14. Ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng thi ngay sau khi giám thị phòng thi tuyên bố hết thời gian làm bài thi. Phải ghi rõ số tờ, sốtrang của bài thi đã nộp và ký vào danh sách nộp bài thi. Trường hợp   không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp lại giấy thi. Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh 1. Thí sinh vi phạm nội quy thi đều phải lập biên bản và tùy theo mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau: a) Khiển trách: áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi: – Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình; – Trao đổi với người khác đã bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành;Đọc bài viết