Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức CHÍNH PHỦ _________ Số: 24/2010/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội,Xem Chi Tiết

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức CHÍNH PHỦ ———- Số: 06/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– Hà Nội, ngày  25  tháng  01 năm  2010    NGHỊ ĐỊNH QuyXem Chi Tiết

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 21/10/20110 của Chính phủ về Quản lý biên chế CHÍNH PHỦ _________   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________ Số: 21/2010/NĐ-CP     Hà Nội, ngày 08 tháng 3  năm 2010 NGHỊ ĐỊNH VềXem Chi Tiết

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụngXem Chi Tiết

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC PHỤ LỤC SỐ 1 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————– ….., ngày….. tháng….. năm 20… ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Họ và tên:                                                          Nam, nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc:Xem Chi Tiết

Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số Điều Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức BỘ NỘI VỤ  __________ Số: 08/2011/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự doXem Chi Tiết

THI TUYỂN CÔNG CHỨC PHỤ LỤC SỐ 2 QUY CHẾ TỔ CHỨC THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Chương I THI TUYỂN CÔNG CHỨC Mục 1. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Điều 1. Hội đồng thi tuyển công chức 1. Hội đồng thi tuyển công chức (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụngXem Chi Tiết

Quyết định số 2/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức BỘ NỘI VỤ ____ Số: 2/2008/QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Xem Chi Tiết

Chỉ thị số 18/CT-TTg của 30/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011 – 2015 THỦ TƯỚNGXem Chi Tiết

NỘI QUY KỲ THI TUYỂN, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC PHỤ LỤC SỐ 3 NỘI QUY KỲ THI TUYỂN, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Điều 1. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi 1. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự. 2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòngthi. 3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác lên mặt bàn để giám thị phòng thi và các thành viên Hộiđồng thi kiểm tra. 4. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ; không được mang vào phòng thi điện thoại di động,  máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, cácphương tiện thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi   (trừ trường hợp đề thi có quy định khác). 5. Chỉ sử dụng loại giấy thi được phát để làm bài thi, không được làm bài thi trên giấy khác. Phải ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy làmbài thi. Mỗi tờ giấy thi phải có đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi, bài thi không có đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi được xem là khônghợp lệ. 6. Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại   mực màu khác, mực nhũ, mực phảnquang, bút chì để làm bài thi. 7. Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh không được ghi họ tên, chữ ký của thí sinh, chức danh, tên cơ quan, hoặc các dấu hiệukhác lên bài thi. 8. Giữ trật tự và không được hút thuốc trong phòng thi. 9. Không được trao đổi với người khác trong thời gian thi, không được trao đổi giấy thi, giấy nháp, không được quay cóp bài thi của thí sinh kháchoặc có bất kỳ một hành động  gian lận nào khác để đạt được kết quả thi tốt hơn. 10. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai giám thị phòng thi. 11. Trường hợp cần viết lại thì gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã viết trong bài thi (trừ trường hợp đề   thi có quy định khác). 12. Chỉ được ra ngoài phòng thi sau hơn một nửa thời gian làm bài và phải được sự đồng ý của giám thị phòng thi. Không giải quyết cho thísinh ra ngoài phòng thi đối với môn thi có thời gian dưới 60 phút. 13. Trong thời gian không được ra ngoài phòng thi theo quy định tại khoản 12 Điều này, thí sinh có đau,  ốm bất thường thì phải báo cáogiám thị phòng thi và giám thị phòng thi phải báo ngay cho Trưởng ban  coi thi xem xét, giải quyết. 14. Ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng thi ngay sau khi giám thị phòng thi tuyên bố hết thời gian làm bài thi. Phải ghi rõ số tờ, sốtrang của bài thi đã nộp và ký vào danh sách nộp bài thi. Trường hợp   không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp lại giấy thi. Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh 1. Thí sinh vi phạm nội quy thi đều phải lập biên bản và tùy theo mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hìnhXem Chi Tiết

Nghị định hợp nhất số 01/NĐHN-BNV ngày 03 tháng 10 năm 2013 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức BỘ NỘI VỤ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 01/NĐHN-BNV Hà Nội, ngàyXem Chi Tiết

Thông tư số 02/2013/TTHN-BNV ngày 3 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ BỘ NỘI VỤ——- CỘNG HÒA XÃ HỘIXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 16/2012/TT-BNV Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC; QUY CHẾ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨCXem Chi Tiết

CHÍNH PHỦ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 204/2004/NĐ-CP              A.310     Hà Nội, ngày 14  tháng 12 năm 2004   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về chế độ tiềnXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2012/TT-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TUYỂN DỤNG, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CănXem Chi Tiết

PHỤ LỤC SỐ 4 QUY CHẾ TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Chương I HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH, CÁC BỘ PHẬN GIÚP VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC Mục 1. HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC Điều 1. Hội đồng thi nâng ngạch công chức 1. Hội đồng thi nâng ngạch công chức (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) do người đứng đầu cơ quan có   thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạchcông chức quyết định thành lập. Hội đồng thi hoạt động theo từng kỳ  thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 3. Hội đồng thi được sử dụng con dấu, tài khoản của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các hoạt động của Hộiđồng. Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng thi 1. Chủ tịch Hội đồng thi:Xem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ ——————- Số: 01/2011/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————– Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Căn cứ Nghị địnhXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ    Số: 14/2012/TT-BNV   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012                             THÔNG TƯ Hướng dẫn thựcXem Chi Tiết