Bạn là người yêu âm nhạc, đam mê ca hát và đã nhiều lần lên kế hoạch tạo cho mình một đĩa hát để thỏa mãn đam mê nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhiều người thắc mắc rằng một bài hát hay, giọng ca, bản nhạc có cầnXem Chi Tiết

BỘ TÀI CHÍNH    Số: 698/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày  8 tháng  4  năm 2014  QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng BỘ TRƯỞNG BỘ TÀIXem Chi Tiết

BỘ NỘI VỤ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————— Số: 03/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011           THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2010/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNGXem Chi Tiết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 26/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trựcXem Chi Tiết

QUẢN LÝ VĂN BẢN I. NGUYÊN TẮC CHUNG 1. Quản lý đúng với các quy định của pháp luật về quản lý văn bản – Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý văn bản và lập hồ sơ, phù hợp với quy trình côngXem Chi Tiết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 378/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015    QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌCXem Chi Tiết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 70/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014    QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứXem Chi Tiết

1.  Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và các nhân tổ ảnh hưởng Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức Chất lượng nguồn nhân lực của một tổ chức là một khái niệm động và được xem xét ở nhiều khíaXem Chi Tiết

Chuyên đề 8: CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 8.1. Một số nhận thức chung về công tác thi đua, khen thưởng 8.1.1. Một số khái niệm về thi đua, khen thưởng – Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thểXem Chi Tiết