Khi triển khai ý tưởng kinh doanh, các doanh nhân khởi nghiệp thường tập trung vào thị trường và doanh số. Nhưng để doanh nghiệp có những bước đi đầu tiên vững chắc thì hiểu biết luật pháp là điều vô cùng cần thiết. Với mục tiêu giúp doanh nhânXem Chi Tiết

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ GIẤY XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨMCơ sở pháp lý: –          Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2010 –          NghịXem Chi Tiết