Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Để bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa – tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thìXem Chi Tiết