ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOACơ sở pháp lý: –       Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 –       Luật doanh nghiệp 2014 –       Nghị định  số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của chính phủ về đăng kí doanh nghiệp –        Nghị định số 87/2011/NĐ – CP ngàyXem Chi Tiết

Luật điều chỉnh: –          Nghị định52/2008/NĐ-CPVề quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ –          Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) của bộ công an hướng dân thi hành một số điều của nghị định số 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ Kinh doanh dịch vụ bảo vệXem Chi Tiết