NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1- Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quanXem Chi Tiết