Chuyên đề 24:  KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN  Thsĩ. Hồ Thị Hằng Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính  Thông tin có tầm quan trọng đặc biệt trong việc giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống, công việc. Về vai trò quan trọng của thôngĐọc bài viết