QUẢN LÝ VĂN BẢN I. NGUYÊN TẮC CHUNG 1. Quản lý đúng với các quy định của pháp luật về quản lý văn bản – Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý văn bản và lập hồ sơ, phù hợp với quy trình côngĐọc bài viết