PGS., TS. Nguyễn Thị Tường Anh, TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh, NCS. ThS. Nguyễn Thị Minh Thư Dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2018, hầu hết các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế đều nhận định sẽ đạt mức tăng trưởng caoĐọc bài viết