Chuyên đề 26: CƠ CHẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  ThS. Nguyễn Hải Nam, Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán – Ủy ban chứng khoán Nhà nước 26.1. Tổng quan về cơ chế quản lýXem Chi Tiết

Chuyên đề 25: QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ  ThS. Phạm Hồng Minh, Vũ Tuyết Oanh – Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính Thẩm định giá được các nước trên thế giới xác định là sản phẩm của nền kinhXem Chi Tiết

Chuyên đề 24: NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ QUẢN LÝ GIÁ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 177/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính  24.1. NộiXem Chi Tiết

Chuyên đề 23: THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 – 2020  ThS. Tô Quỳnh Thảo, Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính 23.1. Quản lý, phát triển lĩnh vựcXem Chi Tiết

Chuyên đề 22: CƠ CHẾ SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC  Chu thị Thủy Chung, Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính  22.1. Thực trạng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước Nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quanXem Chi Tiết

Chuyên đề 20: MỘT SỐ ĐIỂM VƯỚNG MẮC CẦN LƯU Ý KHI KIỂM SOÁT CHI VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI NĂM 2017  ThS. Trương Thị Tuấn Linh, Kho bạc nhà nước Trung ương  20.1. Nguyên tắc chung kiểm soát chi đầu tư các dự án sử dụng vốn ODA vàXem Chi Tiết

Chuyên đề 19: CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ   ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  Như chúng ta biết, ĐVSNCL là tổ chức do cơ quan có thẩmXem Chi Tiết

Chuyên đề 17: MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI CỦA PHÁP LUẬT KẾ TOÁN CẦN NẮM TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ  ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên,Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  17.1. Tiêu chuẩn của một doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngày 23Xem Chi Tiết

Chuyên đề 15: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THUẾ TẬP TRUNG (TMS) VÀ MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC KÊ KHAI, NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ, BÙ TRỪ THUẾ, CHUYỂN NGHĨA VỤ THUẾ  CVC. Bùi Đức Hiền, Vụ Chính sách – Tổng cục Thuế  15.1. Tổng quan về ứng dụng quản lýXem Chi Tiết

Chuyên đề 14: CẬP NHẬT NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  ThS. Phạm Xuân Tuyên,Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  14.1. Những quy định mới về thuế GTGT có hiệu lực thực hiện trong năm 2016 và hiện nay ĐểXem Chi Tiết

Chuyên đề 13: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ThS. Phạm Nữ Mai Anh, Khoa Thuế – Hải quan, Học viện Tài chính  13.1. Nội dung cơ bản của Pháp luật thuế bảo vệ môi trường Nền KTXH ngày càng phátXem Chi Tiết

Chuyên đề 15: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THUẾ TẬP TRUNG (TMS) VÀ MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC KÊ KHAI, NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ, BÙ TRỪ THUẾ, CHUYỂN NGHĨA VỤ THUẾ CVC. Bùi Đức Hiền, Vụ Chính sách – Tổng cục Thuế  15.1. Tổng quan về ứng dụng quản lýXem Chi Tiết

Chuyên đề 14: CẬP NHẬT NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  ThS. Phạm Xuân Tuyên,Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính  14.1. Những quy định mới về thuế GTGT có hiệu lực thực hiện trong năm 2016 và hiện nay ĐểXem Chi Tiết

Chuyên đề 11: CHÍNH SÁCH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ThS. Phạm Thị Huyền, Vụ Chính sách – Tổng cục Thuế 11.1. Đất và tầm quan trọng của đất Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống kinh tế,Xem Chi Tiết