ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2016  Phòng Thị trường Tài chính Vụ Tài chính Ngân hàng – Bộ Tài chính Năm 2015 thị trường trái phiếu đã có bước phát triển tích cực trên cả thị trườngĐọc bài viết

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG NƯỚC NĂM 2016 Thạc sĩ Trương Thị Tuấn Linh Kho bạc nhà nước Trung ương Năm 2016 là năm cơ chế chính sách có nhiều thay đổi và có tác độngĐọc bài viết

CHÍNH SÁCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC  NCS. Nguyễn Thành Hưng Vụ Chính sách – Tổng Cục Thuế  21.1. Đất và tầm quan trọng của đất Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị vàĐọc bài viết

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ PHỤC VỤ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ  ThS.GVC. Phạm xuân Tuyên  Thạc sĩ Nguyễn Văn Phong Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 20.1. Lý luận chung về hóa đơn 20.1.1. Khái niệm hóa đơn Từ khi có sự xuấtĐọc bài viết

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC TRẠNG NĂM 2015 VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2016  ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên             Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 18.1. Nhận thức chung về công tác tuyên truyền pháp luật thuế và  hỗ trợ người nộp thuế trong quảnĐọc bài viết

QUY ĐỊNH VỀ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ KỸ NĂNG THANH TRA CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DOANH THU BÁN HÀNG Chuyên đề 17: QUY ĐỊNH VỀ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ KỸ NĂNG THANH TRA CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DOANHĐọc bài viết

QUY ĐỊNH VỀ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG THANH TRA CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG TỒN KHO ThS.GVC. Phạm Xuân Tuyên             Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 16.1. Nhận thức chung về hàng tồn kho 16.1.1. Khái niệm, đặcĐọc bài viết