Chuyên đề 8: CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 8.1. Một số nhận thức chung về công tác thi đua, khen thưởng 8.1.1. Một số khái niệm về thi đua, khen thưởng – Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thểXem Chi Tiết