Chỉ thị số 18/CT-TTg của 30/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011 – 2015 THỦ TƯỚNGXem Chi Tiết

Đề án 1738/QĐ-BTC 2011-2015 ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-BTC ngày 10  tháng 7 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tài chính) PHẦN THỨ NHẤT THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊNXem Chi Tiết

Chuyên đề 10: PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ  Thsĩ. Dương Lan Anh,                                                                       Thsĩ. Nguyễn Mai Phương,                                                                                   CN. Bùi Khánh Ly, Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính  10.1. Khái niệm thẩm định giá 10.1.1. Khái niệm về thẩm định giá Theo Hiệp hội quốcXem Chi Tiết

Chuyên đề 15 VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI TRONG HOẠT ĐỘNG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP  CN. Phan Văn Thọ Hội Khoa học đất Việt nam 15.1. Đất đai và chế độ sở hữu toàn dân về đất đai 15.1.1. Đất đai: Là một loạiXem Chi Tiết

Chuyên đề 20: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN   Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm – Bộ Tài chính  20.1. Tổng quan thị trường bảo hiểm năm 2013 Năm 2013, mặc dù trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định,Xem Chi Tiết

Chuyên đề 16: CƠ CHẾ MỚI TRONG VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC Th.s Trịnh Thu Hiền Cục Quản lý công sản   16.1. Cơ sở lý luận trong việc quy định cơ chế quản lý, sử dụng, xửXem Chi Tiết

Chuyên đề 22: TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM Nguyễn Thị Vân Hà Vụ TCCNH&TCTC – Bộ Tài chính  Việc thành lập và đi vào hoạt động của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH)Xem Chi Tiết

Chuyên đề 27: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TS. Nguyễn Quang Thương Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thị trường chứng khoán phái sinh là mảng thị trường tương đối mới và phát triển mạnh mẽ trong thị trường tài chính. Thị trường chứngXem Chi Tiết

Quyết định số /QĐ-BTC ngày tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2014 BỘ TÀI CHÍNH  —–    Số:      /QĐ-BTC            Xem Chi Tiết

NỘI QUY KỲ THI TUYỂN, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC PHỤ LỤC SỐ 3 NỘI QUY KỲ THI TUYỂN, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Điều 1. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi 1. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự. 2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòngthi. 3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác lên mặt bàn để giám thị phòng thi và các thành viên Hộiđồng thi kiểm tra. 4. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ; không được mang vào phòng thi điện thoại di động,  máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, cácphương tiện thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi   (trừ trường hợp đề thi có quy định khác). 5. Chỉ sử dụng loại giấy thi được phát để làm bài thi, không được làm bài thi trên giấy khác. Phải ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy làmbài thi. Mỗi tờ giấy thi phải có đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi, bài thi không có đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi được xem là khônghợp lệ. 6. Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại   mực màu khác, mực nhũ, mực phảnquang, bút chì để làm bài thi. 7. Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh không được ghi họ tên, chữ ký của thí sinh, chức danh, tên cơ quan, hoặc các dấu hiệukhác lên bài thi. 8. Giữ trật tự và không được hút thuốc trong phòng thi. 9. Không được trao đổi với người khác trong thời gian thi, không được trao đổi giấy thi, giấy nháp, không được quay cóp bài thi của thí sinh kháchoặc có bất kỳ một hành động  gian lận nào khác để đạt được kết quả thi tốt hơn. 10. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai giám thị phòng thi. 11. Trường hợp cần viết lại thì gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã viết trong bài thi (trừ trường hợp đề   thi có quy định khác). 12. Chỉ được ra ngoài phòng thi sau hơn một nửa thời gian làm bài và phải được sự đồng ý của giám thị phòng thi. Không giải quyết cho thísinh ra ngoài phòng thi đối với môn thi có thời gian dưới 60 phút. 13. Trong thời gian không được ra ngoài phòng thi theo quy định tại khoản 12 Điều này, thí sinh có đau,  ốm bất thường thì phải báo cáogiám thị phòng thi và giám thị phòng thi phải báo ngay cho Trưởng ban  coi thi xem xét, giải quyết. 14. Ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng thi ngay sau khi giám thị phòng thi tuyên bố hết thời gian làm bài thi. Phải ghi rõ số tờ, sốtrang của bài thi đã nộp và ký vào danh sách nộp bài thi. Trường hợp   không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp lại giấy thi. Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh 1. Thí sinh vi phạm nội quy thi đều phải lập biên bản và tùy theo mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hìnhXem Chi Tiết

Nghị định hợp nhất số 01/NĐHN-BNV ngày 03 tháng 10 năm 2013 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức BỘ NỘI VỤ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 01/NĐHN-BNV Hà Nội, ngàyXem Chi Tiết

Chuyên đề 12: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU  Thsĩ. Nguyễn Hữu Trí (Chủ biên), CN. Nguyễn Phương Liên, CN. Ngô Thành Hưng, Thsĩ. Nguyễn Thy Rô, CN. Lương Thị Bích Ngọc Viện Nghiên cứu Hải quan –Xem Chi Tiết